Contact Us


Hotel Avisha

AC 385, Samarpally, Kestopur

(Near Milan Bazar)

Barowaritala, Kolkata 700102


E-Mail :

info@hotelavisha.com


Phone Number :

+91 9051377756 | +91 8017304178


Distance from:-

Airport :- 6 KM

Howrah Railway Station :- 12 Km

Sealdah Railway Station :- 10 Km

Salt Lake Sec-V :- 5 KM


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image